Marie-Thérèse LAMBIN

weduwe van Paul GODDEERIS

1937 - 2020


Marie-Thérèse LAMBIN
Datum van overlijden : 19/03/2020
De uitvaart zal plaatshebben in intieme familiekring.

Boodschappen aan de familie